vrijdag 1 maart 2019

 

ONDERSCHEIDING

 

Deze dag mochten wij onder grote belangstelling de hoogste onderscheiding "Het Eikenloof van de Boschslag" van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers in ontvangst nemen. De Loilse vereniging reikt de medaille jaarlijks uit voor de "meest verdienstelijke Didammer".

Met elf afgevaardigden (hoe toepasselijk voor carnavalsbegrippen!) kregen we de plak en een mooie bos bloemen in het bijzijn van de burgervader en een aantal wethouders op het podium in het gemeentehuis.


De voorzitter van De Vrolijke Drammers, Marcel Wiendels, had zich goed ingelezen, bezocht de voorzitter eerder thuis en nam een kijkje in onze winkel. Hij hield een mooie toespraak, waarin hij een goed beeld van de Kledingbank neerzette én een pleidooi voor ons richting gemeente hield.
Al met al een geweldige schouderklop èn een mooi artikel in de plaatselijke krant. Zo komt ons werk weer eens flink onder de aandacht! Hoe leuk is het om datgene waar iedereen zijn ziel en zaligheid in legt, zo gewaardeerd te zien!

 

 

Locatie:

Lichtenhorststraat 13

6942 GS  Didam

 

(Dit is rechts van de Hubo, achter Roosendaal Interieurbouw)

Vragen? Neemt u dan contact met ons op:

06-2692 0718 

 

Openingstijden voor inname:

Iedere 1e zaterdag van de maand

van 10.00 uur – 12.00 u.

(kleding schoon, heel en liefst eigentijds!)

Openingstijden uitgifte:

Alleen op afspraak.

Postadres (GEEN BEZOEKADRES!!!): 

Stichting Kledingbank Montferland

Van Rouwenoortweg 13

6942 PH Didam

E-mail

kledingbankmontferland@gmail.com

Steunen of sponsoren?

Bankrekening:

NL23 RABO 0313 3060 52

t.n.v. Kledingbank Montferland

KvK-nummer: 

55 51 15 92

ANBI:

De Kledingbank is aangemerkt als een goed doel; giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.