De actie werd gevoerd voor de Kledingbanken Winterswijk, Doetinchem en Montferland, de Moeder Teresa Stichting en de Mini-Manna winkels in Doetinchem en Ulft en de uitzendingen gingen gepaard met reportages van bezoekjes aan de kledingbanken, interviews en het weergeven van de stand van zaken.
Mocht het een succes zijn gebleken, dan is de kans groot dat er de komende jaren een vervolg aan wordt gegeven.

Vrijdagmiddag 13 december werd de actie afgesloten. Vanuit Silvolde werd door vrijwilligers van de Protestantse gemeente, vanuit verschillende verzamelpunten, de ingezamelde kleding naar de kledingbanken gebracht. Het resultaat zal nog bekend gemaakt worden.
De kledingbanken en datgene waar ze voor staan worden met naam en toenaam over een periode van zoveel dagen uitgebreid onder de aandacht van zoveel mensen gebracht. Dit vinden we van groot beland en betere "reclame" kunnen we niet wensen!
De actie zal te volgen zijn op www.warmewinterkleding.nl. Deze site is speciaal voor deze gelegenheid door Lokaal FM in de lucht gebracht.

Wij zijn erg benieuwd wat dit initiatief ons zal brengen!

 

Locatie:

Lichtenhorststraat 13

6942 GS  Didam

 

(Dit is rechts van de Hubo, achter Roosendaal Interieurbouw)

Vragen? Neemt u dan contact met ons op:

06-2692 0718 

 

Openingstijden voor inname:

Iedere 1e zaterdag van de maand

van 10.00 uur – 12.00 u.

(kleding schoon, heel en liefst eigentijds!)

Openingstijden uitgifte:

Alleen op afspraak.

Postadres (GEEN BEZOEKADRES!!!): 

Stichting Kledingbank Montferland

Van Rouwenoortweg 13

6942 PH Didam

E-mail

kledingbankmontferland@gmail.com

Steunen of sponsoren?

Bankrekening:

NL23 RABO 0313 3060 52

t.n.v. Kledingbank Montferland

KvK-nummer: 

55 51 15 92

ANBI:

De Kledingbank is aangemerkt als een goed doel; giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.