ANBI

De Stichting Kledingbank Montferland heeft een ANBI-registratie.
Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:

 • https://kledingbankmontferland.nl/wp-content/uploads/2023/12/Jaarverslag-2022-Kledingbank-Montferland.pdfDe naam van de ANBI-geregistreerde is: Stichting Kledingbank Montferland
 • Het RSIN of het fiscaal nummer is: 8517.49.173
 • De contactgegevens: Stichting Kledingbank Montferland, Van Rouwenoortweg 13,  6942 PH Didam, tel. 06-26 92 07 18, e-mailadres:
  kledingbankmontferland@gmail.com, website: www.kledingbankmontferland.nl
 • Het bestuur is als volgt samengesteld: vacature (voorzitter), Riet Visser (secretaris), Theo Reuling (penningmeester), Ineke Kleinsmann (lid), Gerry Krabbe (lid)
 • De doelstelling is: het inzamelen van herbruikbare kleding en het kosteloos uitdelen van deze kleding aan mensen die (tijdelijk) geen middelen hebben om het zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Montferland en een ruime regio daaromheen bestreden. Tevens wordt aan mensen, die begaan zijn met lot van hun medemens, de gelegenheid geboden voor deze groep iets waardevols te doen als vrijwillig(st)er.
 • Het beleidsplan is kort en krachtig: het uitvoeren van kledingbankactiviteiten. Continuering en waarborging van die activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling van de kledingbank zullen steeds de prioriteit hebben om goede kleding te hergebruiken en armoede te bestrijden.
 • Het beloningsbeleid is dat de kledingbank uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. De enige betalingen die aan deze vrijwilligers gedaan kunnen worden zijn ter vergoeding van gemaakte kosten in opdracht van de kledingbank. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan kilometerkosten bij het vervoeren van cliënten of kleding.
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag. Deze zijn er van de jaren (door op het jaartal te klikken verschijnt het jaarverslag):
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017 
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023