Contact

Wij zijn voor inname van kleding geopend op elke 
1e ZATERDAG VAN DE MAAND
tussen 10 EN 12 UUR

Innameadres 

Lichtenhorststraat 13 (rechts naast Hubo, naar achteren rijden)
6942 GS  Didam
Telefoon 06-26920718

Postadres (dus GEEN bezoekadres!):

Stichting Kledingbank Montferland
Van Rouwenoortweg 13
6942 PH Didam

E-mail:  kledingbankmontferland@gmail.com
Website: www.kledingbankmontferland.nl
Bankrekening: NL23 RABO 0313 3060 52 t.n.v. Kledingbank Montferland

KvK-nummer: 55 52 15 92